Project Description

OTOCZAK NEGRO

Kamień sprzedawany na kg lub na tony w opakowaniu big – bag (0,6t lub 1,2t)

Dostępność – bez ograniczeń


Cena i frakcja : 

20-40

40-80

2 zł/kg

op. big bag – 1800 zł/t