Project Description

OTOCZAK DOLOMITOWY

Kamień sprzedawany na kg lub na tony w opakowaniu big – bag (0,6t lub 1,2t)

Dostępność – bez ograniczeń


Cena i frakcja : 

20-40

1,40 zł/kg

op. big bag – 1190 zł/t