Project Description

OTOCZAK BIANCO

Kamień sprzedawany na kg lub na tony w opakowaniu big – bag (0,6t lub 1,2t)

Dostępność – bez ograniczeń


Cena i frakcja : 

30-60

1,10 zł/kg

op. big bag – 990 zł/t